19.05.2024 – 23.06.2024 duo tentoonstelling Wido Blokland, Marian Bijlenga. Vernissage zondag 19 mei van 15 - 17.30 uur Visit

Reinier Lagendijk

Reinier Lagendijk's werk (1969) bestaat uit het maken van beelden, installaties en werk voor de openbare ruimte. De beelden en installaties die niet voor de openbare ruimte bestemd zijn, zijn vaak werken met een tijdelijk karakter. In deze werken is de natuur, in haar groei en teloorgang, letterlijk aanwezig. Het zijn beelden, die vaak jaren moeten groeien om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het ligt in de aard van het materiaal (plantaardig) dat het werk, de vorm waarin het geëxposeerd wordt, niet zal behouden.

In deze vergankelijke beelden en installaties speelt Lagendijk met de (ver)vormbaarheid van de natuur. Het experiment wordt door hem niet geschuwd en vaak is het einddoel niet zozeer een vormgeving maar een beschrijving(-en een manipulatie) van een groeiproces. Hij ziet zichzelf graag in de rol van homo ludens (de spelende mens) die zich niet alleen laat verwonderen, maar ook graag speelt, met de natuur als zijn speelgoed.

Hij beïnvloedt groeiprocessen, en laat zijn werken uitmonden in vooraf bepaalde vormen. De vormtaal bestaat uit archetypische beelden, die in ons gemeenschappelijke bewustzijn zetelen. Hij laat de natuur in dialoog treden met niet-natuurlijke materialen, zoals bijv. staal of plastic. Dit levert humoristische en poëtische beelden op.

De cultivering van de natuur en onze invloed op de natuur is altijd zijn uitgangspunt en inspiratie- bron. Lagendijk's recente werk zijn keramische planten waarvan de bladeren zijn opgebouwd uit vingerafdrukken van zichzelf.

Waar het in zijn levende werk gaat het over de (ver)vormbaarheid en de vergankelijkheid, kan hij deze (ver)vormbaarheid nu vormgeven door middel van klei, en de vergankelijkheid van zijn beelden stollen in tijd.

atelier Reinier Lagendijk